Maciej Gallas 

tenor  oraz  pedagog wokalistyki

e-mail: vocallissimo@gmail.com

"Pomagam ludziom śpiewać lepiej"