MACIEJ GALLAS

tenor  oraz  pedagog wokalistyki

Nr 1. Gama (Manca solecita…) 


Płomień migoczący przed zgaszeniem (śmiercią) zamrze (przestanie istnieć), szybciej niż zazwyczaj, nawet przy niedużym wietrzyku.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 2. Skok tercji (Semplicetta tortorella…)


Prosta gołąbeczka, która nie dostrzega niebezpieczeństwa, uciekając przed okrutnym szponem, wlatuje w sidła myśliwego.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 3. Skok kwarty (Lascia il lido…)


Opuszczając brzeg i morze niewdzięczne, powraca marynarz do żeglugi, chociaż wie, że zdrajca [morze] już kiedyś go oszukał.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 4. Skok kwinty (Avezzo a vivere…)


Przywykły do życia bez komfortu w środku portu obawiam się morza.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 5. Skok seksty (Bella prova…)


Pięknym dowodem potęgi ducha jest pozostanie cichym i spokojnym, kiedy cierpienie niezasłużonego bólu, płynie z winy, która nie istnieje.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 6. Skok septymy (Fra l’ombra…)


W mroku pojedyncza lampa wystarczy bystremu marynarzowi, który od razu odnajduje kierunek i rozpoznaje morze.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 7. Skok oktawy (Quell’onda…)


Ta fala, co rujnuje, skacze, łamie się i mruczy, w końcu się uspokaja.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 8. Półtony (Delira dubiosa…)


Majaczącą wątpliwość [omam], niepewne zaskoczenie każdej duszy, kołyszą poruszenia serca.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 9. Synkopy (Nel contrasto…)


Gdy napotyka na opór [przeciwstawienie]- miłość się rozpala; dla tego co ulega, co się poddaje nigdy nie jest okrutna.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 10. Biegniki I (Come il candore…)


Biel nienaruszonego śniegu jest jak wierność pięknego serca. Pojedynczy ślad na nim pozbawia go jego piękna.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 11. Appoggiatura- przednutka długa od góry i od dołu (Senza l’amabile…)


Bez kochanej boginii Cythery (Afrodyty) nie powrócą dni wiosny, nie zawieje wietrzyk, nie rozkwitnie kwiat. Zioła na brzegu opodal przyjacielskiej studni, zwiędłe rośliny na słonecznym wzgórzu przebierają się dla niej w szaty dawnego splendoru.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 12. Acciaccatura- przednutka krótka (Benche di senso privo…)


Pozbawione znaczenia drzewko jest wdzięczne przyjacielskiemu potokowi za dostarczanie wilgoci; swoimi strojnymi gałązkami czyni drzewu łaskę, przed słońcem chroniąc swojego dobroczyńcę.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 13. Mordent I (La gioja verace…)


Prawdziwa radość, żeby się ujawnić, gadatliwych ust nie potrzebuje.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 14. Mordent II (L’augelletto…)


Dlaczego nigdy nie słyszymy śpiewu ptaszka zamkniętego w klatce? Ponieważ ma nadzieję, że pewnego razu powróci na wolność.

tłumaczenie: Maciej Gallas

 

Nr 15. Obiegnik (gruppetto)- wprowadzenie (Quando accende…)


Kiedy w szlachetnym sercu (piersi) rozpali się niewinne i czyste uczucie, miłość nie jest słaba.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 16. Obiegnik- (gruppetto) (Piu non si trovano…)


Nie znajdzie się już więcej, wśród tysięcy kochanków, dwóch samotnych, pięknych dusz, które są sobie wierne; a wszyscy mówią o wierności.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 17. Tryl- wprowadzenie (Se povero rusceletto…)


Jeśli biedny strumyczek mruczy [płynie] wolno i nisko, gałązka, kamień potrafi prawie zablokować go [przepływ].

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 18. Biegniki II (Siam navi…)


Jesteśmy okrętem na zamarzniętych falach, porzuconym i osamotnionym; gwałtowne wiatry są naszymi uczuciami. Każda rozkosz jest skałą, całe życie jest morzem.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 19. Portamento I (Vorrei spiegar…)


Chciałbym wyrazić to strapienie, chciałbym je ukryć w czasie moich wątpliwości, co narastają. Wszystkiego nie zdołam wyrazić, nie mogę o wszystkim milczeć. Upomnienie, wątpliwość, myśl, wspomnienie i spojrzenie; i nie wierzę własnym oczom i nie wierzę własnym myślą.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 20. Portamento II (O placido…)


O łagodne morze pieszczące brzeg, o przystani [skąpana] falami wywołującymi strach i przerażenie z winy wiatru a nie ze swojej winy [morza].

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 21. Recytatyw (La patria e un tutto…)


Ojczyzna jest ogółem, którego jesteśmy częścią. Błędem obywatela jest uważać siebie za odseparowanego od niej. Korzyść lub strata, jedyna którą zna [obywatel], jest korzyścią lub stratą dla swojej ojczyzny, której jest dłużnikiem. Kiedy pot i krew przelewa dla niej, nic własnego jej nie daje, oddaje tylko to, co otrzymał. Ona [ojczyzna] go [obywatela] stworzyła, wyedukowała, wyżywiła. Swoimi prawami chroni go przed wewnętrznymi zniewagami i przed zagranicznymi armiami. Ona mu nadaje imię, stopień i zaszczyt, nagrodę za zasługi; pomści przestępstwa i jak kochająca matka, trudzi się dla jego szczęścia tak mocno, jak to tylko jest możliwe dla śmiertelnika, aby był szczęśliwy.

tłumaczenie: Maciej Gallas

Nr 22. Podsumowanie (Alla stagion…)


Do sezonu kwiatów i nowej miłości zaprasza delikatne tchnienie lekkiego wietrzyka. Albo wzdycha poprzez gałązki, albo wzburza fale; Zefirek z każdej strony towarzyszy rozkoszy.

tłumaczenie: Maciej Gallas

MENU:

      Biogram pl

      Biogram eng

      Nauka śpiewu

      Publikacje

      CD/DVD

      Filmy

      Galeria 

      Archiwum wydarzeń

      Kontakt