A.Scarlatti- Cara e dolce

Droga i słodka, najsłodsza wolności. Jakże moje serce opłakuje ciebie. Złapana w więzy złotych włosów czuje oko okrutnego łucznika. Ciężkie jarzmo, które od nieugiętego losu jest mi dane jako łaska, pęta moje nogi i moim długim cierpieniem zaprzecza litości.