A.Stradella- Pieta Signore

Litości, Panie, dla mnie nieszczęśliwego, Panie, litości!
Jeśli do Ciebie dojdzie moje błaganie, nie karaj mnie swoją srogością.
Mniej nieubłagany, zawsze łaskawy, zwróć Twoje spojrzenia na mnie.
Nie dopuść nigdy, żebym w piekle, w ogniu wieczystym cierpiał od Twojego gniewu: Wielki Boże!