Bella prova

„Pięknym dowodem potęgi ducha jest pozostanie cichym i spokojnym, kiedy cierpienie niezasłużonego bólu, płynie z winy, która nie istnieje”