Benche di senso privo

Pozbawione znaczenia drzewko jest wdzięczne przyjacielskiemu potokowi za dostarczanie wilgoci; swoimi strojnymi gałązkami czyni mu łaskę, przed słońcem chroniąc swojego dobroczyńcę”