La gioja verace

„Prawdziwa radość, żeby się ujawnić, gadatliwych ust nie potrzebuje”