La patria e un tutto

„Ojczyzna jest ogółem, którego jesteśmy częścią. Błędem obywatela jest uważać siebie za odseparowanego od niej. Korzyść lub strata, jedyna którą zna [obywatel], jest korzyścią lub stratą dla swojej ojczyzny, której jest dłużnikiem. Kiedy pot i krew przelewa dla niej, nic własnego jej nie daje, oddaje tylko to, co otrzymał. Ona [ojczyzna] go [obywatela] stworzyła, wyedukowała, wyżywiła. Swoimi prawami chroni go przed wewnętrznymi zniewagami i przed zagranicznymi armiami. Ona mu nadaje imię, stopień i zaszczyt, nagrodę za zasługi; pomści przestępstwa i jak kochająca matka, trudzi się dla jego szczęścia tak mocno, jak to tylko jest możliwe dla śmiertelnika, aby był szczęśliwy”