Alla stagion

„Do sezonu kwiatów i nowej miłości zaprasza delikatne tchnienie lekkiego wietrzyka. Albo wzdycha poprzez gałązki, albo wzburza fale; Zefirek z każdej strony towarzyszy rozkoszy”