Semplicetta tortorella

„Prosta gołąbeczka, która nie dostrzega niebezpieczeństwa, uciekając przed okrutnym szponem, wlatuje w sidła myśliwego”