Lascia il lido

„Opuszczając brzeg i morze niewdzięczne, powraca marynarz do żeglugi, chociaż wie, że zdrajca [morze] już kiedyś go oszukał”