Czekałem wieczność

Maciej Gallas.  Czekałem wieczność

POSŁUCHAJ:       Signiorina        Manuela

Maciej Gallas.  Czekałem wieczność