e-mail: vocallissimo@gmail.com

"Pomagam ludziom śpiewać lepiej"

autor: Maciej Gallas- rozdziały w monografii: "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom IV, Wrocław 2023, ISBN 978-83-7986-493-5

 

  

autor: Maciej Gallas: "Kilka uwag i sugestii w zakresie konstruowania ćwiczeń (wprawek) wokalnych" w: "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom IV, Wrocław 2023, ISBN 978-83-7986-493-5

autor: Maciej Gallas: "Stabat Mater Johanna Mederitscha"" w: "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom IV, Wrocław 2023, ISBN 978-83-7986-493-5

autor: Maciej Gallas: "Dramat biblijnego ojca opracowany muzycznie przez Wolfganga Stockmeiera w oratorium Jefta und seine Tochter" w: "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom IV, Wrocław 2023, ISBN 978-83-7986-493-5

autor: Maciej Gallas- rozdziały w monografii: "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom III, Wrocław 2021, ISBN 978-83-65473-37-0

MACIEJ GALLAS publikacja Śpiew 2021

 

autor: Maciej Gallas: "Pasja wg św. Marka (Markuspassion) autorstwa: Reinharda Keisera a może Friedricha Nicolausa Bruhnsa? Kompozycja opracowana przez Johanna Sebastiana Bacha w kontekście jego własnych, późniejszych utworów pasyjnych" [w:]  "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom III, Wrocław 2021

Maciej Gallas publikacja

 

autor: Maciej Gallas: "Canzoni Napoletane jako materiał dydaktyczny w kształceniu śpiewaków" [w:]  "Śpiew: Historia, Praktyka, Pedagogika" Tom III, Wrocław 2021
Maciej Gallas publikacja 

autor: Maciej Gallas, rozdział  "Od ogółu do szczegółu – zagadnienie indywidualnego kształcenia śpiewaka-chórzysty" [w:] monografii: "Wokół emisji głosu. Technika - Metodyka - Praktyka", red. M. Karwaszewska, M. Fedyk-Klimaszewska, Wyd. Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku, 2021, ISBN 978-83-64615-50-4, s.145-158.

Okładka książki

artykuł naukowy

autor: Maciej Gallas, rozdziały w monografii: „Śpiew: historia, praktyka, pedagogika" Tom II, wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu i Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu red. P.Łykowski, M.Kolasa-Hladikova, Wrocław 2020 ISBN 978-83-65473-21-9

Maciej Gallas Śpiew Historia, Praktyka, Pedagogika monografia Wrocław 2020
Maciej Gallas Śpiew Historia, Praktyka, Pedagogika monografia Wrocław 2020 spis treści
autor: Maciej Gallas, rozdział: „Wybrane źródła motywacji w obszarze pedagogiki wokalnej"
Maciej Gallas Wybrane źródła motywacji w obszarze pedagogiki wokalnej
autor: Maciej Gallas, rozdział: „Przewodnik po szwedzkim oratorium Pehra Frigla "Försonaren på Oljoberget”. Kompozytor, dzieło, praktyka wykonawcza”
Maciej Gallas, rozdział: „Przewodnik po szwedzkim oratorium Pehra Frigla  

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Zagadnienie doboru obsady wokalnej (solowa contra zespołowa) w historycznej i współczesnej praktyce wykonawczej w kompozycjach wokalno-instrumentalnych Johanna Sebastiana Bacha" [w:] CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018 Zborník materiálov z XIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, red: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, Banska Bystrica 2019, ISBN 978-80-557-1566-7

Maciej_Gallas_publikacja_Zagadnienie_doboru_obsady_wokalnej_w_utworach_Bacha_1
Maciej_Gallas_publikacja_Zagadnienie_doboru_obsady_wokalnej_w_utworach_Bacha_2

autor: Maciej Gallas, rozdział: „Selected sources of motivation in the field of art didactics” [w:] „Profesional Challenges of vocal pedagogy in the 21st century” red: prof. dr hab. Piotr Łykowski, dr hab. Monika Kolasa-Hladíková, Wyd. Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu i PSPŚ, Wrocław 2019 ISBN 978-83-65473-19-6 

Maciej Gallas publikacja Selected sources of motivation in the field of art didactics

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Relacja mistrz- uczeń: coaching czy mentoring?" w monografii: "Annales Universitstis Mariae Curie-Skłodowska sectio Artes"; red. Tomasz Jasiński, wyd. Uniwersytetu UMCS, Lublin 2018

Maciej Gallas Annales Artes
Maciej Gallas Annales Artes

Czytaj cały tekst!

autor: Maciej Gallas, rozdziały w monografii: "Śpiew: historia, praktyka, pedagogika" Tom I, wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu i Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu red. B.E.Werner, P.Łykowski, Wrocław 2018

Maciej Gallas.  publikacja

Maciej Gallas,

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Problematyka wykonawcza i dydaktyczna zawarta w zbiorze etiud wokalnych Nicoli Vaccai Metodo Pratico"

Maciej Gallas,

autor: Maciej Gallas, rozdział: "W poszukiwaniu uniwersalnych praw i żelaznych reguł w obszarze metodyki nauczania śpiewu"

Maciej Gallas,

 

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Nieznana twórczość wokalno-instrumentalna Rene de Boisdeffre w kontekście wykonawczym na przykładzie utworów Dans la Foret op.41 i Messe de Notre-Dame de Sion op. 47"

Maciej Gallas,  

autor: Maciej Gallas, monografia: "Piękna Młynarka - Die schöne Müllerin - Franza Schuberta. Cykl pieśni w opracowaniu na tenor i gitarę", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. Książka + CD.

autor: Maciej Gallas, monografia: „Ewangelista w Pasji wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha. Autorska koncepcja wykonawcza uwzględniająca dwa warianty stroju muzycznego (barokowy i współczesny) w ujęciu komparatystycznym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

Monografia: „Ewangelista w Pasji wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha. Autorska koncepcja wykonawcza uwzględniająca dwa warianty stroju muzycznego (barokowy i współczesny) w ujęciu komparatystycznym

Monografia: „Ewangelista w Pasji wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha. Autorska koncepcja wykonawcza uwzględniająca dwa warianty stroju muzycznego (barokowy i współczesny) w ujęciu komparatystycznym

autor: Maciej Gallas, rozdział: „Zagadnienie wyboru wysokości stroju muzycznego w muzyce barokowej w aspekcie wykonawczym na przykładzie partii Ewangelisty w Pasji wg św. Jana J.S.Bacha” [w:] Sąsiadek E. (red.), Wokalistyka w Polsce i na Świecie, Tom X,  wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 38-45

Maciej Gallas.    Artykuł: „Zagadnienie wyboru wysokości stroju muzycznego w muzyce barokowej w aspekcie wykonawczym na przykładzie partii Ewangelisty w Pasji wg św. Jana J.S.Bacha”

  Maciej Gallas.  Artykuł: „Zagadnienie wyboru wysokości stroju muzycznego w muzyce barokowej w aspekcie wykonawczym na przykładzie partii Ewangelisty w Pasji wg św. Jana J.S.Bacha”

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Figury retoryczne w muzyce wokalno-instrumentalnej na przykładzie partii Ewangelisty w Pasji wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha" [w:] Rzechowska-Klauza G. (red.), Muzyka wokalno-instrumentalna. Tradycja-inspiracja-forma,  Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, str. 23-53

Maciej Gallas.  rozdział w publikacji naukowej

Maciej Gallas.  rozdział w publikacji naukowej

autor: Maciej Gallas, rozdział: „Arie A.Scarlattiego jako przykład literatury umożliwiającej kształcenie podstawowych elementów techniki wokalnej”, [w:] Sąsiadek E. (red.), Wokalistyka i pedagogika wokalna, Tom IX, wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2017, s. 145-170

Artykuł: „Arie A.Scarlattiego jako przykład literatury umożliwiającej kształcenie podstawowych elementów techniki wokalnej”, [w:] Sąsiadek E. (red.), Wokalistyka i pedagogika wokalna, Tom IX, wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2017,

Artykuł: „Arie A.Scarlattiego jako przykład literatury umożliwiającej kształcenie podstawowych elementów techniki wokalnej”, [w:] Sąsiadek E. (red.), Wokalistyka i pedagogika wokalna, Tom IX, wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2017,

autor: Maciej Gallas, rozdział: "Muzyka wokalna Jana Karola Galla" [w:] Pazurik M. (red.), Cantus Choralis Slovaca 2016. Zbornik materialov z XII. Medzinarodneho sympozia o zborovom speve v Banskej Bystrici, wyd. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017, s. 51-59

 

Maciej Gallas. rozdział w monografii Cantus Choralis

rozdział w monografii Cantus Choralis

 

autor: Maciej Gallas, rozdział: „Klasa śpiewu solowego- budowanie zespołu ludzkiego zorientowanego na sukces” [w:] Sąsiadek E. (red.), Wokalistyka w Polsce i na Świecie, Tom  VIII,  wyd. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu z siedzibą we Wrocławiu oraz Akademia Muzyczna im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s.180-200

Maciej Gallas.   Artykuł: „Klasa śpiewu solowego- budowanie zespołu ludzkiego zorientowanego na sukces”

Maciej Gallas.   Artykuł: „Klasa śpiewu solowego- budowanie zespołu ludzkiego zorientowanego na sukces”