e-mail: vocallissimo@gmail.com

"Pomagam ludziom śpiewać lepiej"

Czy warto inwestować w naukę śpiewu?

Generalnie jestem zdania, że zawsze warto inwestować w siebie- w rozwój osobisty. Szczególnie, gdy jest się osobą młodą i ma się szansę przez wiele lat korzystać ze swoich umiejętności.

Gdy myślimy o inwestowaniu, na myśl przychodzi nam zazwyczaj obrót zasobami finansowymi. W wypadku nauki śpiewu rzecz rozgrywa się raczej na płaszczyźnie inwestowania czasu i wysiłku (choć w przypadku nauczania poza systemem szkolno- akademickim- wiąże się, co oczywiste, z inwestycją pieniężną). Żeby dojść do mistrzostwa w śpiewaniu, potrzeba (poza ewidentnymi zdolnościami w tym kierunku) wnieść dużo wysiłku rozłożonego na przestrzeni wielu lat. Ponieważ czas jest dobrem dla każdego z nas ograniczonym, które nie podlega zwrotowi- należy bardzo zważać na rodzaj działania, któremu poświęcamy istotny fragment naszego życia. Warto więc poświęcać czas na działania, które: przyniosą nam korzyść rozwojową, są społecznie pożyteczne lub dostarczają nam satysfakcji (nie mam tu na myśli rozrywki). Nauka śpiewu oraz występy wokalne mogą wyczerpywać wszystkie, wymienione wyżej, przesłanki. Jest więc działalnością godną rekomendacji, nawet w przypadkach braku ukończenia szkolenia. Na pewno warto poznać specyfikę aktywności, o której mamy tylko mgliste pojęcie, nawet jeśli okaże się ona po jakimś czasie nieatrakcyjna dla nas. Na zasadzie wykluczenia, poszukujemy dalej działalności, w której spełnimy się najlepiej. Praca nad sobą poprzez pracę nad swoim głosem (tak mogłaby brzmieć definicja nauki śpiewu) zawsze przynosi korzyści w postaci: poprawy sprawności posługiwania się głosem również w mowie, nabyciem śmiałości w wyrażaniu siebie, pewności podczas publicznych wystąpień (chociażby poprzez panowanie nad oddechem). To są "namacalne" korzyści, ale należ wziąć pod uwagę również czynniki, o których często się nawet nie myśli: śpiewanie potrafi dawać fizyczną satysfakcję (gdy czuć moc w głosie), estetyczną przyjemność, czy- dla osób ambitnych- pozwala realizować potrzebę osiągnięć i samodoskonalenia. Życie uczy, że każda czynność, której się nauczyliśmy, na jakimś jego etapie przyda nam się!

Działalność powiązana nierozłącznie z podejmowaniem wysiłku jest zawsze bardzo wartościowa, ponieważ kształtuje charakter. W świecie, gdzie wszystko przychodzi człowiekowi co raz łatwiej, zapominamy o wartości cechy, którą można by nazwać: przyzwoleniem na podejmowania wysiłku. Tę zdolność od młodości kształtują w sobie sportowcy. To dla tego, często po zakończeniu karier sportowych, świetnie funkcjonują w życiu w innych rolach i zawodach. Nauka śpiewu (i muzyki w ogóle) uczy wytrwałości, systematyczności, cierpliwości w realizowaniu odległych celów. Nadaje się wyśmienicie do kształtowania cech charakteru. 

Nauka śpiewu może być niezłą inwestycją w zawodową przyszłość, biorąc pod uwagę nieodległą przyszłość, w której coraz mniejsze będzie zapotrzebowanie na wykonywanie zawodów odtwórczych (ze względu na robotyzację i algorytmizację ogromnej liczby dotychczasowych zajęć ludzkich). Artystyczny zawód, jego twórczy wymiar połączony z potrzebą poszukiwania oryginalności może być strzałem w dziesiątkę.