e-mail: vocallissimo@gmail.com

"Pomagam ludziom śpiewać lepiej"

Lekcja próbna

Dlaczego warto skorzystać z bezpłatnej lekcji próbnej i jaki jest jej przebieg?

W czasie pierwszego spotkania jestem w stanie ukierunkować młodą osobę w jej dalszych działaniach wokalnych: ocenić stan bieżących umiejętności, nakreślić perspektywy rozwoju, pokierować w zakresie kształcenia instytucjonalnego (szkoły muzyczne, akademie muzyczne).

Lekcję śpiewu zacznę od tego, że posłucham głosu i poobserwuję sposób działania kandydata. Zbadam rozpiętość skali głosu, sposób posługiwania się poszczególnymi rejestrami głosu, sposób radzenia sobie z tessiturą, umiejscowienie dźwięków przejściowych i na tej podstawie będę mógł wstępnie określić rodzaj i specyfikę głosu. Wstępnie- ponieważ moje doświadczenie utwierdza mnie w przekonaniu, że pierwsze (a nawet drugie) wrażenie może być mylne; są głosy, które dopiero po kilku latach kształcenia definitywnie określają się, co do swojego rodzaju. Sposób wykonywania ćwiczeń wokalnych pozwala rozpoznać sprawność muzyczną i wokalną kandydata, szybkość i trafność reakcji na uwagi oraz polecenia, ogólną muzykalność i intuicję wokalną.

Przeważnie kandydat przychodzi na pierwszą lekcję z jakimś utworem, lepiej lub gorzej dobranym oraz przygotowanym. Jakość przygotowania nie jest decydująca, ale z prezentacji utworu można się zorientować w sposobie dotychczasowego kształcenia lub w preferencjach muzycznych młodej osoby. Zwykle jestem w stanie zaproponować dalszy repertuar, dostosowany do aktualnych potrzeb edukacyjnych kandydata. Wybierając w ogromnej bazie dostępnych mi utworów wokalnych, jestem w stanie zaplanować najbliższy rozwój osoby w oparciu o stopniowanie trudności utworów oraz ich różnorodność w zakresie dydaktycznego oddziaływania. 

Istotnym elementem spotkania jest rozmowa, w czasie której poznaję oczekiwania kandydata, co do dalszego rozwoju i celu kształcenia. Na tym etapie jestem w stanie przedstawić realne ścieżki rozwoju, sposoby funkcjonowania zinstytucjonalizowanego nauczania śpiewu, wymagań wstępnych na poszczególnych szczeblach edukacji.

Pierwsza lekcja do niczego nie zobowiązuje, natomiast umożliwia sformułowanie profesjonalnej i rzetelnej oceny warunków głosowych, predyspozycji wokalnych oraz nakreślenie dalszych perspektyw rozwoju.