e-mail: vocallissimo@gmail.com

"Pomagam ludziom śpiewać lepiej"

Danksagung an den Bach

Podziękowanie strumieniowi

Czyż więc o tym myślałeś,
mój szemrzący przyjacielu?
Twój śpiew, twoje dźwięczenie,
o tym myślałeś?
Do młynarki tam [idź]!
Tak brzmiały zmysły.
Nieprawdaż? czy [dobrze] to zrozumiałem?
Do młynarki tam [idź]!
Czy to ona cię przysłała?
Czy też mnie zaczarowałeś?
To chciałbym wiedzieć,
czy ona cię wysłała.
Teraz niechże się to stanie,
[jest to po mojej myśli]:
czego szukałem, znalazłem,
jakby tak zawsze mogło być.
Zapytałem o pracę,
teraz mam [jej] pod dostatkiem
dla rąk, dla serca
w pełni wystarczająco!